Järgmine eesti keelne koolitus

Vaata siia

Tervendaja baaskoolitus

 

Mahatma Avatar of Synthesis Basic Healer Class

 

Selle imelise kahepäevase koolitusega teed Sa tutvust Mahatma energiaga. Mahatma on täielik Läte / Isa / Ema / Jumal – jumalikkuse spekter, mis kajastab endas Lätte kõiki kiiri. „Mahatma” tähendab tõlkes „suur hing”. Sõna „avatar” aga tuleb sanskriti keelest ja tähendab „jumala inkarneeringut/taassündi”.

 

Energia, millega meie töötame, ulatub palju kaugemale kui teised energeetilised süsteemid ja tehnikad (võrdluseks võib siinkohal tuua Tera Mai või reiki, mis töötab vaid ühe kiirega). Sümbolite asemel töötame meie Kõrgema Olemise vormiga ehk I Am Presence’iga, mida võib nimetada kui Kõrgeim Mina. Kõrgeim Mina ei vaja oma tööks ühtegi sümbolit. Vastupidiselt, tõestatud on, et sümbolid võivad pigem piirata meie spirituaalset arengut, kuna need on vana ajastu jäänukid. 21. detsembril 2012 sisenesime me uude ajastusse ja oleme nüüd uuesti võimelised kasutama oma täielikku potentsiaali ning rakendama seda meie endi ja kogu inimkonna arenguks.

 

Kui Sa juba tegeled energiatega, siis antud koolitus viib Sind samm sammu haaval välja Sinu mugavustsoonist. Miks? Sest new age’i liikumise tulemusena oleme energiate käsitlemisel läinud paljuski kaasa vale informatsiooniga. Antud meetod võimaldab Sul astuda just Sinu enda jõusse. Pärast antud koolitust pole Sa enam nn läbilaskeluuk, nagu see on omane paljude teiste meetodite puhul. Sinu vikerkaaresild, mis Sind ümbritseb ja on kuni 20 meetrit lai, aktiveeritakse. Sina ise oledki energia.

 

Peale selle hõlmab Mahatma energia täielikku Lätte spektrit. Tänu sellele muutub võimatu võimalikuks.

 

Tervendaja baaskursus „Mahatma Avatar of Synthesis Basic Healer Class” avaldab transformeerivat mõju erinevatele haiguspiltidele ja -seisunditele, kuna tekib võimalus, et need eemaldatakse ja/või Sa õpid nendega paremini toime tulema.

 

Näited võimalikest haiguspiltidest:

- Stress

- Jõuetus/loidus

- ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire)

- Läbipõlemissündroom ja depressiivsus

- Hirmud

- Unehäired

- Lein

- Kurbus ja traumad (nendest läbitöötamine ja lahtilaskmine)

- Allergiad

- Haavad ja haavandid (kroonilised)

 

Treeningu sisu:

- Puhastamine (352 tšakra ja 12 kehasüsteemi puhastus, entiteetide eemaldamine jne)

- Anthakaranaehk vikerkaaresilla aktiveerimine täieliku Lätte spektrini

- Maatähe avamine ja aktiveerimine

- Mahatma esimese taseme aktivatsioon

- Tšakra aktivatsioon: kõrgem südametšakra (Püha Südame tempel)

- Sisemise hirmu maatriksi ümberprogrammeerimine armastuseks ja kaastundeks

- Valguskeha ehk Mer-Ka-Ba aktiveerimine

- Mahatma teise taseme aktivatsioon

- Valgusesageduse tõstmine

- Sõrmetšakrate aktiveerimine

- Käbinäärme aktiveerimine

- Ravimise harjutamine

- Karmapuhastus (peaingel Miikaeli abil)

- Violetse valguse aktivatsioon

- Ascension-meditatsiooni aktiveerimine

- Mahatma kolmanda taseme aktivatsioon

- Galaktilise Orbi aktiveerimine ja sellega harjutamine

- Personaalse ravimeeskonna installeerimine

- DNA puhastus ja aktivatsioon

- Sisseõnnistus Melchizedeki ordusse ja energiaga töötamise harjutus

- Õpetused: Melchizedeki ja Püha Kolmainsuse ruum & katedraal (praktiline harjutus)

- Õpetused: Püha Kolmainsuse Shri Murti

- Õpetused: Endale truuks jäämine

- Õpetused: Ego ja Kõrgeim Mina

- Õpetused: Mõtete jõud

 

Tervendaja baaskoolitus „Mahatma Avatar Synthesis of Basic Healer Class” on kahepäevane workshop, tõelise Ascension’i ja Meistri teekonna algus. Kui soovid pärast koolitust õpitusse edasi süveneda, siis selleks on võimalus osaleda Senia Melchizedeki juhendamisel edasijõudnute meistriklassis „Mahatma Avatar of Synthesis Master Healer Class”  ning koolituse juurde kuuluval kahel „Mahatma Avatar Upgrade’il”. Pärast neid koolitusi saad Senia Melchizedeki juures osa võtta koolitusest „Mahatma Avatar of Synthesis Basic Teacher Class”, kus saad juba omandada baasravitsejate õpetaja oskused.

 

Käesolev tervendaja baaskoolitus „Mahatma Avatar of Synthesis Basic Healer Class” toimub kahel päeval. Hind on 295 eurot (sisaldab töövihikut).